Зворотній зв'язок з читачами

 

«Україна, історичний атлас» для 9 класу

УКРАЇНА. ІСТОРИЧНИЙ АТЛАС для 9 класу  – 2020 р.
ISBN 978-617-7208-54-8       

РЕКОМЕНДОВАНО МІНІСТЕРСТВОМ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ (лист № 1/11-7722 від 02.08.2017 р.)

УКРАЇНА. ІСТОРИЧНИЙ АТЛАС для 9 класу  – 2014 р.
Збільшити фото

Обсяг: 32 стор.  + обкл.
Розмір: 22,0 х 28,5 см
Друк: повноколірний
Обкладинка: м’яка
Мова: українська
Видано: 2020 р.
Ціна: 60,00грн.

ЗМІСТ АТЛАСУ:

Українськi  землі наприкінці XVIII ст. Територіальний перерозподіл українських та суміжних земель наприкінці XVIII ст.

Українські козацькі формування наприкінці XVIII -  XIX ст. Задунайська Січ. Військовий кордон Австрійської імперії. Чорноморське козацьке військо. 

Нацiональний та суспiльно-полiтичнi рухи в українських землях наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст.  Революційні події 1848 – 1849 рр. у західноукраїнських землях.

Культурне життя українських земель наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст.  Українські церкви бл. 1770 р.

Устрій українських земель у середині XIX ст. Галичина, Буковина й Закарпаття в системі територіального устрою Австрійської імперії.

Господарство українських земель у серединi XIX ст.

Нацiональний та суспiльно-полiтичнi рухи в українських землях у другій половині XIX ст.

Демопопуляційні змiни в українських землях у XIX – на початку ХХ ст. Густота населення та людність поселень у 1860 р. Густота населення та людність поселень на рубежі XIX і XX ст. 

Етнічний склад населення українських земель у серединi XIX ст.

Господарство українських земель на зламі XIX і ХХ ст.

Культурне життя українських земель у другій половині XIX – на початку ХХ ст.  Українські церкви бл. 1900 р.

Нацiональний та суспiльно-полiтичнi рухи в українських землях  на початку ХХ ст.    

Українцi: територія, розселення та емiґрацiя. Розвиток  української етнічної території від поч. XV ст. до кін. ХІХ ст. Опанування чорноморсько-азовських степів. Участь українців у хліборобській колонізації Євразійського степу (2-а пол. ХІХ ст.). Реґіони виходу українських переселенців до Азії. Шляхи українських переселенців до Азії. Українська еміґрація до Америки (друга половина XIX – початок ХХ ст.). Основні реґіони виходу українських переселенців до Америки.

<< Назад