Зворотній зв'язок з читачами

 

 «Україна, історичний атлас» для 5 класу

УКРАЇНА. ІСТОРИЧНИЙ АТЛАС для  5 класу  –  2021 р.
ISBN 978-617-7208-67-8

РЕКОМЕНДОВАНО МІНІСТЕРСТВОМ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ (лист № 1/11-10969 від 11.08.2016 р.)

«Україна, історичний атлас» для 5 класу в малюнках
Збільшити фото

Обсяг: 40 стор.+обкл.
Розмір: 22,0 х 28,5 см
Друк: повноколірний
Обкладинка: м’яка
Мова: українська
Видано:  2021 р.
Ціна: 60,00грн.

ЗМІСТ АТЛАСУ:

Найдавнiше минуле України. Стоянки первісних людей на території України. Трипільці-найдавніші землероби. Кіммерійці. Скіфи. Сармати. Ґоти. Гунни. Слов'яни.

Схiднi слов'яни (VIII - перша половина IX ст.).

Київська держава у 862 - 972 рр. За князів Аскольда, Діра та Олега (862 - 912 рр.). За князів Ігоря, Ольги та Святослава (912 - 972 рр.).

Київська держава в останній чверті X - середині XII ст. За князів Володимира та Ярослава (980 - 1054 рр.). Завершальний етап розвитку Київської держави (до середини XII ст.).

Галицько - Волинська держава (перша половина XIII ст.).

Русь-Україна за часiв монголо-татарського лихолiття.

Українськi землi у складi Литви та Польщi. Українські землі у складі Великого князівства Литовського (середина XIV - друга половина XV ст.). Українські землі у складі Речі Посполитої (кінець XV - середина XVII ст.).

Запорізька Сiч. Місця розташування Січі (середина XVI - кінець XVIII ст.).

Українська держава за гетьмана Богдана Хмельницького (1648 - 57 рр.).

Народнi рухи кінця XVI - XVIII ст. Козацькі повстання. Гайдамацькі повстання. Рух опришків.

Україна у другій половині XVII ст. Україна за гетьмана І. Виговського (1657 - 59 рр.). Україна за гетьмана П. Дорошенка (1665 - 76 рр.).

Україна у XVIII ст. Україна за гетьмана І. Мазепи (1687 - 1709 рр.). Гетьманська держава К. Розумовського (1750 - 64 рр). Ліквідація царизмом козацького устрою України.

Культурне життя в українських землях (середина XIV - початок XX ст.). Середина XIV - друга половина XVIII ст. Кінець XVIII - початок XX ст.

Українські землi під владою двох iмперiй (кінець XVIII - XIX ст.). Територіальний перерозподіл земель наприкінці XVIII ст. Українські землі у другій половині XIX ст.

Українцi. Територія розселення та емiґрацiя. Територія розселення українців (від середини XVII ст. до початку 30-х років     XX ст.). Українська еміґрація до Азії (друга половина XIX - початок XX ст.). Українська еміґрація до Америки (кінець XIX - початок XX ст.).

Україна. Вiдновлення державностi (1917 - 1920 рр.).

УКРАЇНА між двома світовими войнами. Україна у 1920-і - 30-і рр. Україна у 1939 - 40 рр.

Україна i Друга Світова вiйна. Рух опору. Наступ німецьких військ (червень 1941 р. - липень 1942 р.) Наступ радянських військ (1943 - 44 рр.).

Україна Незалежна. Україна серед європейських країн. Дати. Подiї. Факти.

<< Назад