Зворотній зв'язок з читачами

 

«Україна, історичний атлас» для 10 класу

УКРАЇНА. ІСТОРИЧНИЙ АТЛАС для 10 класу  – 2014 р.
ISBN 978-966-8804-73-1      

РЕКОМЕНДОВАНО МІНІСТЕРСТВОМ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ (лист № 1/11-9755 від 10.06.2013 р.)

Збільшити фото

Обсяг: 32 стор.  + обкл.
Розмір: 22,0 х 28,5 см
Друк: повноколірний
Обкладинка: м’яка
Мова: українська
Видано: 2000 р., перевидано: 2001 –  2014 рр.
Ціна: 21,00грн.

ЗМІСТ АТЛАСУ:

УКРАЇНА НА ПОЧАТКУ ХХ ст.: Українські землі напередодні Першої світової війни. Територіальний розвиток Києва (Х — поч. ХХ ст.). Господарство  українських  земель  на зламі ХІХ і  XХ ст. Завершення промислового перевороту та індустріалізація. Цукроваріння та буряківництво в українських землях на поч. ХХ ст. Розвиток мережі залізниць.Формування Донецько-Придніпровського інду-стріального реґіону (кін. ХІХ — поч. ХХ ст.). Монополістичні об’єднання. Політизація українського національно-визвольного руху (кін. ХІХ — поч. ХХ ст.).

УКРАЇНА У ПЕРШІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ: Бойові дії Першої світової війни в українських землях. Загарбницькі плани протидіючих сторін напередодні війни. Українські військові формування у Першій світовій війні.

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ у 1917 — 1921 рр.: Доба Центральної Ради (мирний період). Вибори в Україні до Всеросійських Установчих Зборів (листопад 1917 р.). Доба Центральної Ради (збройна боротьба). Вибори до Українських Установчих Зборів (січень 1918 р.).  Співвідношення збройних сил (грудень 1917 — січень 1918 рр.).  Доба Гетьманату. Західноукраїнська Народна Республіка. Боротьба за Львів (листопад 1918 р.). Доба Директорії-І (кінець 1918 р. — квітень 1919 р.). Доба Директорії-ІІ (травень  – поч. вересня 1919 р.). Доба Директорії-ІІІ (вересень 1919 р. – березень1920 р.). Доба Директорії-IV (квітень1920 р. – листопад 1921 р.).Самостійна Україна: територія, кордони, устрій (1917 — 1920 рр.). Поділ України на землі. Розпад Російської імперії. Формування нових держав на сході Європи. Радянизація окраїн колишньої імперії (кін. 1917 – поч. 1921 рр.).

УКРАЇНА в 20—30-х рр. ХХ ст.: Устрій українських земель у 1920-х рр. Політичний перерозподіл українських земель у міжвоєнні роки. Густота населення та людність поселень у 1932 р. Динаміка зростання чисельності найбільших міст України (1896 — 1934 рр.). Демографічні втрати від голодомору в Українській СРР (1932—33 рр.). Географія голодомору. Демографічна катастрофа в Українській СРР за порівняльними даними переписів 1926 і 1937 рр. Заселення вимерлих від голоду українських сіл “доприселенцями“. Господарство  українських  земель  наприкінці 1930-х рр. Радянська індустріалізація України. Діячі української науки, літератури та мистецтва  (1917—1930-і рр.). Нетривала українізація в Українській СРР (1920-і — 1932 рр.). Культурне будівництво у період відновлення української державності (1917—1920 рр.). Українська науково-культурна еміґрація у 1920 — 30-х рр. Українське шкільництво у 1927—30 рр. Українські церкви у 1920 — 30-х рр. Устрій України у 1932 р.  Устрій України у 1938 р.

<< Назад