Зворотній зв'язок з читачами

 

ВОЛИНЬ в середині ХVIII ст., історична мапа

ВОЛИНЬ в середині ХVIII ст., історична мапа


Збільшити фото


Збільшити фото


Збільшити фото

Мірило: 1 : 300 000
Розмір: 115 Х 133 см
Друк: односторонній, папір 200 г/м2
Мова: українська
Видано: 2021 р.
Ціна: 429,00 грн.

Продовжуючи свою картографічну серію “Історичні реґіони України”, картографічне видавництво “Мапа” видало нову мапу “Волинь у середині XVII ст. ” (мірило: 1 : 300 000), яка відображає територію Волинського воєводства Речі Посполитої.

Як і на попередніх роботах цього типу, ми спробували детально реконструювати як елементи місцевости, так і окремі елементи тематичного змісту — кордони держав, межі воєводств та повітів, а також мережу поселень з поділом останніх на міські (міста й містечка) й сільські.

Підставою для відображення на мапі тогочасних поселень стали: 

  • для періоду першої половини XVIІ ст. (до 1629 р.) — Олексій Баранович. Залюднення Волинського воєводства в першій половині XVІI ст., К., 1930; 
  • для періоду 1648–1657 рр. — Національно-визвольна війна в Україні 1648–1657. Збірник за документами актових книг/ упорядники Л. Сухих, В. Страшко, К., 2008.

Поселення подано за їх власницькою належністю (шляхетські маєтки, церковні маєтки, короліщини та маєтки зі змішаною формою власности).

Форми топонімів подаються за тією ж системою, яку ми використали, працюючи над 1-м томом великого “Історичного Атласа України” — подача альтернативних назв, подача старих назв, подача тих назв, які змінилися. Позначено також ті поселення, локалізація яких нам не видавалася безсумнівною.

Окрім вищезазначених об’єктів відображено шляхи (татарські та найголовніші инші), подано підписи багатьох річок.

Врізка “Міські поселення Волині (кін. Х – 1-ша пол. ХVII ст.) ” має на меті показати структуру мережі міських поселень та її розвиток (Подано за: Андрій Заяць. Урбанізаційний процес на Волині в XVІ–першій половині XVІI століття, Львів, 2003).

<< Назад