Зворотній зв'язок з читачами

 

КУБАНЬ, історична мапа

КУБАНЬ, історична мапа.


Збільшити фото


Збільшити фотоЗбільшити фото

Мірило: 1 : 500 000
Розмір: 119 Х 149 см
Друк: односторонній, папір 200 г/м2
Мова: українська
Видано: 2020 р.
Ціна: 420,00 грн.

Вийшла в світ історична мапа “Кубань”. Вона, слідом за виданими раніше “Гетьманщина у 1648 - 1709 рр.”, “Гетьманщина у XVIІI ст.”  та “Слобідська Україна у XVIII ст.”, продовжує серію наших настінних мап "козацької" тематики.

Основна мапа має мірило 1: 500 000 і відображає історію заселення українцями простору між річками Кубань та Єя, через створення Чорноморії, самоврядної території козаків-чорноморців — первинного ареалу української колонізації і до подальшого руху на схід і південний схід , що мало наслідком опанування великих територій передгір'я Кавказу (кін. XVIІI — кін. XIХ ст.).

Одним із важливих елементів мапи була реконструкція етнічних меж розселення українців та їх розмежування з іншими етносами, що населяли весь цей край.

З цією метою, для картографування межі суцільної української етнічної території та островів розселення українців всередині масивів інших етносів, було використано результати перепису 1926 р. по кожному з наявних по¬селень Північнокавказького краю, куди адміністративно входили всі ці землі. Кожне з наявних на мапі поселень подано за чисельно переважаючою в них  національністю, згідно з матеріялами зазначеного перепису, єдиному із опублікованих на цю територію переписів, де так детально відображалася етнічна структура людности (скажімо, дані перепису 1897 р. не містили роз¬поділу населення за національністю по кожному з населених пунктів, а тільки в цілому по округах і повітах).

Велика врізна мапа (меншого мірила ніж основна, а саме 1: 1 000 000), що подається унизу під головною, охоплює увесь ареал української Кубані, включно з усіма її чисельними ексклавами, звідки ми дізнаємося, настільки далеко українська колонізація сягала віддалених теренів Передкавказзя і Прикаспію. Ця карта цілком зберігає ідейний принцип та структуру головної мапи.

Додатково подаються також  три невеликі врізні мапи, які представляють окремі періоди історії Української Кубані: 1- Українські козацькі формування у перші десятиріччя після ліквідації Запорозької Січі (1775— 1792 рр.); 2- Українська колонізація Кубані. Чорноморія (1792— 1850 рр.); 3- Кубанська Народна Республіка (1917— 1920 рр.).  

<< Назад