Зворотній зв'язок з читачами

 

УКРАЇНА, ОГЛЯДОВА МАПА, 2016 р.

УКРАЇНА, ОГЛЯДОВА МАПА, 2016 р.
ISBN 978-617-7208-33-3

УКРАЇНА, ОГЛЯДОВА МАПА, 2016 р.
Збільшити фото

УКРАЇНА, ОГЛЯДОВА МАПА, 2016 купити
Збільшити фото
Оглядова мапа України ціна
Збільшити фото

Мірило: 1:1 000 000
Розмір:
1-й лист - 87 Х 115 см,
2-й лист - 82 Х 115 см
Друк: повноколірний, односторонній, папір 200 г/м2
Мова: українська
Видано: 2016 р.
Ціна: 80,00 грн.

Картографічне видавництво МАПА презентує нове видання Оглядової мапи України, перше видання якої було здійснено в 1994 р.

Основне призначення цієї мапи — познайомити читача із сучасними станом місцевости (моря, річки, озера, ліси, шляхи, поселення) та адміністративним устроєм України.

Подано нові назви міст, містечок (селищ міського типу) та сіл, що їх було перейменовано на підставі Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

При опрацюванні географічних назв ми дотримувалися таких правил: для території України подавалися офіційні назви; для деяких поселень, розміщених поза сучасними кордонами України, вжито подвійне написання їх назв — спочатку українською мовою, а потім — засобами транслітерації, виходячи з офіційних варіянтів, мовою оригіналу. Перш за все це стосується топонімів, які перебували або й досі перебувають на території поширення українських говорів (яку ще інакше називають українською етнічною територією), а також топонімів, ориґінальні назви яких українською мовою склалися історично (т. зв. екзоніми — Відень, Перемишль, Холм, Берестя, Пряшів тощо). Транслітеруючи засобами української мови топоніми зарубіжжя, ми послуговувалися тією системою передачі топонімів, яка широко вживається у багатьох країнах, а саме: визначальним є принцип фонетичний. Цей принцип передбачає відтворення на письмі засобами тієї чи іншої мови (у нашому випадку — зрозуміло, української) максимально наближеного до вимови у мові-джерелі варіанту назви (для цього використовувалися «Інструкції з передачі українською мовою географічних назв і термінів» близько з 20 мов; ці інструкції були запроваджені Міністерством екології та природних ресурсів України у 2002 р.).

Невід'ємною частиною Оглядової мапи України є серія історичних мап-врізок. Призначення цих врізок — доповнити уявлення читача про Україну не як про нібито штучне політичне утворення, що виникло на уламках колишнього СРСР, а як про країну, що має давні корені своєї державности та сформовану протягом століть державну територію.

В леґенді до мапи ми вживаємо термін "містечко" (дещо призабутий зараз). Цю назву категорії міських поселень постановою ВУЦВК у 1925 р. було офіційно замінено на загальнорадянське "селище міського типу" ("поселок городского типа")— назву занадто громіздку і таку, що не відповідає історичним традиціям України. Сподіваємося, що майбутня реформа адміністративного устрою врахує цю термінологічну невідповідність сучасному моментові (якщо декомунізуються топоніми то логічно було би зробити те ж саме з радянською термінологією) і поруч з відновленим терміном "громада" з’явиться ще й "містечко" замість "селище міського типу". 

<< Назад